บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ระยะที่ 1

โพสต์23 ก.ค. 2559 23:48โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2559 23:06 ]
วันที่ 23 กรกฎาคม 2559

     การประชุมปฏิบัติการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 6 และทดแทนโรงเรียนที่มีครูปฐมวัยเกษียณ/ย้าย รวมถึง รุ่นที่ยังไม่ผ่านการประเมิน 

     ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2559 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดประชานาถ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

     ดำเนินการโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2 

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 6Comments