บ้านนักวิทย์น้อย 59

โพสต์10 ก.ค. 2559 12:03โดยWebmaster Supervisory
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัย ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่น 1-6
เรื่อง "การทำโครงงานวิทยาศาสตร์รูปแบบวัฏจักรวิจัย 2 รอบ และการประเมินผ่านระบบ online"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม


https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1044215688965646


Comments