บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ประถมศึกษา

โพสต์8 ก.ย. 2562 10:59โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2562 11:02 ]

วันที่ 8 กันยายน 2562 

        การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ

https://www.facebook.com/nadlada.pooprasert/posts/10206284474826227


Comments