Best Practices โรงเรียนดีประจำตำบล

โพสต์3 ส.ค. 2559 00:23โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2559 00:38 โดย Webmaster Supervisory ]
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2559 

    การนำเสนอผลงาน Best Practices โรงเรียนดีประจำตำบล 
(1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์) ระดับภาคกลาง ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี
    ในส่วนของ สพป.นครปฐม เขต 2 มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน เป็นตัวแทนของ สพป.นครปฐม นำเสนอผลงาน "อังกะลุงเสียงใส" สพป.นครปฐม เขต 2 มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม จำนวน 15 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล (1โรงเรียน 1อาชีพ 1ผลิตภัณฑ์) สู่โรงเรียนประชารัฐ (วัดดอนหวาย, วัดกลางบางแก้ว, บ้านดอนทอง, วัดลานคา,  ไทยรัฐวิทยา 4, วัดจินดาราม, บ้านฉาง, บ้านลานแหลม, วัดเกาะแรต, บุณยศรีสวัสดิ์, วัดกกตาล, วัดสัมปทวน, วัดบางไผ่นารถ, วัดท้องไทร, บ้านคลองบางกระจัน)

Best Practices OSOCOP

Comments