บริหารจัดการงานการศึกษาปฐมวัย 60

โพสต์1 ส.ค. 2560 01:32โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2560 20:48 ]
วันที่ 1 สิงหาคม 2560

การประชุมปฏิบัติการ
"การบริหารจัดการงานการศึกษาปฐมวัย"
ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โดย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ร่วมกับ
สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ครูปฐมวัยได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน 

เป้าหมายการจัดประชุม : เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการงานการศึกษาปฐมวัย พร้อมที่จะสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูปฐมวัย ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด และเตรียมการเพื่อการประกันคุณภาพ รอบที่ 4

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2

กิจกรรม : พิธีเปิด โดย นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานในพิธี 
    - บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การศึกษาปฐมวัย 
    - พิธีมอบโล่รางวัลการประกวดสื่อ-นวัตกรรม และผลการปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practices) แด่คุณครูที่ชนะการประกวด 
    - มอบชุดสื่อบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย แด่ผู้บริหารเพื่อให้โรงเรียนได้นำไปใช้ในโครงการ ในโอกาสเข้าร่วมโครงการ 
    - การบรรยายโดยวิทยากร (เอมอร รสเครือ) 

หลักสูตร เนื้อหา สาระ : การบริหารจัดการ สถานศึกษาปฐมวัยในยุค Thailand 4.0 / STEM สู่ STEAM / การพัฒนาครูปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพตามแนวทางการประกันคุณภาพภายใน   

คลิกที่ภาพเพื่อดูอัลบัมภาพ
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1285149851597210&type=1
Comments