การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โพสต์18 พ.ย. 2559 09:50โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 19 พ.ย. 2559 05:32 ]
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

        นายธีระพงษ์  ศรีโพธิ์  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมกับนางสาวอรวรรณ  ริ้วไสว, นางสาวเกริน  ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เข้าประชุมปฎิบัติการ "การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา" เพื่อทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องประชุมชลนที สพป.นครปฐม เขต 2
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012910892306&sk=photos&collection_token=100012910892306%3A2305272732%3A69&set=a.206545859785776.1073741836.100012910892306&type=3
Comments