เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21

โพสต์29 มิ.ย. 2556 02:05โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2556 03:20 ]
29 มิถุนายน 2556

        การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2  ณ โรงเรีนภัทรญาณวิทยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์ : 
    1) เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียน
    2) เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถบูรณาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
    3) เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าประกวดแข่งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย : ครู ผู้บริหารสถานสึกษา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 

กิจกรรมการประกวดแข่งขัน : 
    1) การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์
    2) การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate)
    3) การประกวดนวัตกรรมเกี่ยวกับโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ 

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนฯ

Comments