PLC สู่สถานศึกษา

โพสต์22 มิ.ย. 2560 20:17โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2562 22:46 ]
วันที่ 23 มิถุนายน 2560

        สพป.นครปฐม เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ การขับเคลื่อนทางวิชาการตามกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC สู่สถานศึกษา ณ ห้องประชุมธรรมบูชา โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม 

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 121 โรงเรียน


https://www.facebook.com/npt2nites/posts/825537820929031

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1353705744683848&id=100001333058907

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1346919478695264
https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1346942385359640

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=302117320228629&id=100012910892306

https://www.facebook.com/chenchen.miffy/posts/1524579150939219
Comments