PLC สู่สถานศึกษา

โพสต์22 มิ.ย. 2560 20:17โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2560 18:15 ]
วันที่ 23 มิถุนายน 2560


  สพป.นครปฐม เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ

การขับเคลื่อนทางวิชาการตามกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC สู่สถานศึกษา

ณ ห้องประชุมธรรมบูชา โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม 


กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 121 โรงเรียนhttps://www.facebook.com/npt2nites/posts/825537820929031
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1353705744683848&id=100001333058907
https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1346919478695264
https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1346942385359640
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=302117320228629&id=100012910892306
https://www.facebook.com/chenchen.miffy/posts/1524579150939219
Comments