NT'60

โพสต์5 มี.ค. 2561 19:48โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2561 01:39 ]
การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ดำเนินการสอบ วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561  |  ประกาศผลสอบ วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561

รวมข้อสอบพร้อมเฉลย  การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT  คลิก
https://www.facebook.com/apple.laricha/posts/1747595741969939

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/959281230888022
Comments