NT'60

โพสต์5 มี.ค. 2561 19:48โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 19 ต.ค. 2561 01:23 ]
การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลสอบ วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561

รวมข้อสอบพร้อมเฉลย  การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT  คลิก
https://www.facebook.com/apple.laricha/posts/1747595741969939

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/959281230888022

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/bthkhwammimichux-21/2018-03-19_9-33-10.jpg

        10 มีนาคม 2561  นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต ๒ เป็นประธานเปิดงานการประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการข้อสอบอัตนัยกับแนวทางการตรวจให้คะแนน ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 รวมถึงคณะศึกษานิเทศก์ และคณะครูผู้เข้าประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการข้อสอบอัตนัยกับแนวทางการตรวจให้คะแนน ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง


Comments