ร่วมชมรายการ

โพสต์7 ส.ค. 2562 01:32โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2562 18:01 ]

7 สิงหาคม 2562

        คณะศึกษานิเทศก์ lสพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 31/2562 

หัวข้อประเด็นเด่น
▶ โครงการพระราชดำริ : โครงการประตู ระบายน้ำคลองลัดโพธิ์
▶ เรื่องเด่น ประเด็นสำคัญ
▶ โครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2562
▶ การเตรียมความพร้อมการทดสอบ PISA ปี 2021 
▶ การจัดประกวด Video Clip กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ
▶ อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวยยกชั้น โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 
จังหวัดสตูล

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/7%E0%B8%AA%E0%B8%8462.jpg


        การประชุมทางไกล "หารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก" โดย.ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ.Comments