พร้อมขับเคลื่อน

โพสต์26 พ.ค. 2564 07:01โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2564 06:55 ]

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างหลักสูตรโรงเรียนรักษาศีล 5 ณ ห้องประชุม ICT

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/bthkhwammimichux-25/193214640_1204657503307935_4551312138298632183_n.jpgวันที่ 27 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.30 น.

        การประชุมข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1  นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสพป.นครปฐม เขต 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนและมอบนโยบายด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยมี นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล นายสุริยันต์ สุวรรณทอง นายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และนางสาวสุมาลี ภูริเอกสุวรรณ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นครปฐม เขต 2 ด้วยระบบการประชุมทางไกล GOOGLE MEET และ YouTube ณ ห้องถ่ายทอดสด สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/186470736_1203257490114603_3888925254238967614_n.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/bthkhwammimichux-25/27%E0%B8%9E%E0%B8%A264-1.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/bthkhwammimichux-25/27%E0%B8%9E%E0%B8%A264-2.jpg


Comments