นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

โพสต์25 มิ.ย. 2564 06:38โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2564 06:52 ]

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 

        การประชุมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายชุมชนวิชาชีพระดับเขตพื้นที่การศึกษา นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ตามนโยบาย 1 สำนักงานเขต 1 โรงเรียน  ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2
        โดยนายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุม ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ด้วยระบบ Google Meet ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 เพื่อการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่สถานศึกษาในสังกัด 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/bthkhwammimichux-26/204687290_1946815768801225_6865723051269024914_n.jpg


Comments