ศน.พัฒนาเว็บเพ็จ

โพสต์5 ส.ค. 2556 18:20โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2556 09:23 ]
2 สิงหาคม 2556

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาเว็บเพ็จ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2  ณ ห้องทำงานกลุ่มนิเทศฯ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการนิเทศการศึกษา โดยสร้างเว็บเพ็จเพื่อการนิเทศของตนเอง
 
กลุ่มเป้าหมาย : ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2

หลักสูตร เนื้อหาสาระ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเว็บเพ็จ การใช้งานเว็บไซต์ การเข้าใช้เว็บไซต์ การสร้างหน้า การแทรกข้อความ-ภาพนิ่ง-ภาพเคลื่อนไหว การสร้างเมนูและเชื่อมโยงหน้า การใช้ปฏิทิน  

วิทยากร : ศน.อนนท์ ศรีพิพัฒน์ 

อบรมสร้างเว็บเพ็จ


Comments