ภาษาอังกฤษปฐมวัย

โพสต์8 ต.ค. 2556 01:48โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2556 02:37 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]
วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2556 

    สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัยเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ได้จัดอบรมปฏิบัติการเรื่อง "การบูรณาการภาษาอังกฤษสู่ห้องเรียนปฐมวัย"  ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล (โรงเรียนอนุบาลประจำเขตฯ) 

กลุ่มเป้าหมาย : ครูปฐมวัย สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2
กิจกรรม : นายวิเชียร รุ่งทวีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลฯ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดเป็นภาษาอังกฤษ  ส่วนช่วงท้ายของการอบรม เป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่ครูปฐมวัยที่เกษียณอายุราชการ 2 ท่าน ได้แก่คุณครูเกษร หมอนทอง ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด และ คุณครูบุญจันทร์ กิจบำรุง ครูโรงเรียนบ้านห้วยพลู
วิทยากร : ดร.สันทนา พูลพัฒน์, คุณครูดวงรัตน์ โฉมวัฒนา,คุณครูมนัญญา มานะรัชศักดิ์ / คุณครูวรินทร์ทร พึ่งแสง และคณะ
หลักสูตรเนื้อหาสาระ : ความรู้และฝึกปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแบบง่ายๆ เหมาะกับเด็กปฐมวัย สอดแทรก กิจกรรมเพลง และ เกม ส่วนในภาคบ่ายเป็นการ ฝึกผลิตสื่อ(POP-UP) โดยคุณครูวรินทร์ทร พึ่งแสง และคณะเพื่อนำไปใช้ประกอบการเล่านิทานเพิ่มความสนใจแก่เด็กปฐมวัยและนำมาทำเป็นหนังสือทำมือต่อไป 

ภาษาอังกฤษปฐมวัย

Comments