บูรณาการการสอนเพื่อการเรียนรู้

โพสต์13 ก.ย. 2556 11:21โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 19 ก.ย. 2556 05:45 ]
วันที่ 14 กันยายน 2556

    การประชุม อบรม สัมมนาและปฏิบัติการ การบูรณาการการสอนเพื่อการเรียนรู้  ณ ห้องเพชรดี โรงแรมเวล นครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับกระบวนทรรศน์บูรณาการการสอนเพื่อการเรียนรู้แก่ครู และสร้างความเข้าใจในการจัดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน สพป.นครปฐม เขต 2

กลุ่มเป้าหมาย : ครูวิชาการโรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูภาษาไทย ทุกโรงเรียน จำนวน 150 คน

หลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรม วิทยากร : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ / อภิปรายแนวทางบูรณาการการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 (นางจริยา ศรีเพชร, นายวิฑูรย์ อริยะพงษ์, ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / การขับเคลื่อนจุดเน้นปฏิรูปการเรียนรู้และการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ (ศน.พัชรี ยันตรีสิงห์,ศน.กนกรัตน์ สุพรรณอ่วม) / แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ 5 กลุ่ม

บูรณาการเพื่อการเรียนรู้

หากภาพสไลด์ไม่แสดงผล โปรดคลิกที่นี่  หรือ ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารชุดแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร จำนวน 10 รายการ คลิกที่ภาพล่าง

Comments