บูรณาการสะเต็มปฐมวัย

โพสต์14 ส.ค. 2560 09:26โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2560 01:10 ]

วันที่ 14 สิงหาคม 2560

การอบรมปฏิบัติการ
"การบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย"

ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ร่วมกับ
สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2


เป้าหมาย : ให้ครูปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมแบบบูรณาการสะเต็มศึกษาที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในชีวิตจริง โดยใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการของทั้ง 4 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

หลักสูตร เนื้อหา สาระ วิทยากร : 
การตรวจสอบความเข้าใจ ความหมายของ “สะเต็มศึกษา” (ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์)
หน่วยประสาทสัมผัส / วิเคราะห์หน่วยฯ (ครูณิชรัตน์ ทรวดทรง, ครูครูสังเวียน พึ่งแสง, ศน.สุภัค  แฝงเพ็ชร)
หน่วยใบไม้รอบตัว / วิเคราะห์หน่วยฯ (ครูวรินทร พึ่งแสง, ครูไกรสร ออมสิน, ศน.บุญสุพร เพ็งทา)
หน่วยบ้าน / วิเคราะห์หน่วย (ครูชุลีภินันท์ เทพจินดา, ครูณิชรัตน์ ทรวดทรง, ศน.สุภัค แฝงเพ็ชร)
หน่วยนิทานหรรษา/วิเคราะห์หน่วย (ครูศิริ อินทร์วิมล, ครูวรินทร พึ่งแสง, ศน.บุญสุพร เพ็งทา)
สรุป / สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ (ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์)
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1296517967127065&type=1

https://www.facebook.com/groups/209749122470627/permalink/1296590423786486/

https://www.facebook.com/groups/209749122470627/permalink/1296587003786828/

https://www.facebook.com/groups/209749122470627/permalink/1296589540453241/

เพิ่มเติม

อัลบั้มครูสายชล  |  อัลบั้มครูAreerat JWครูสายชล  |  อัลบั้มครูKsorn Ksorn  |  อัลบั้มครูNutnicha Dangsawat 

Comments