อบรมครูวิทยาศาสตร์

โพสต์27 ธ.ค. 2559 20:46โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2560 00:32 โดย Webmaster Supervisory ]
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/cadsxbkarthdsxbo-net59/15750335_1180629681991456_527388840_n.jpg?attredirects=0
วันที่ 25 ธันวาคม 2559 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ ยุค Thailand 4.0 ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงแรมเวล นครปฐม กลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 140 คน มีจุดประสงค์เพื่อ พัฒนาการวัดและประเมินผลตามสมรรถนะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และส่งเสริมความสามารถในการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/cadsxbkarthdsxbo-net59/1.jpg?attredirects=0  
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/cadsxbkarthdsxbo-net59/15750335_1180629681991456_527388840_n.jpg?attredirects=0
000000000000000000000000000000000000000000000000000000  00  00000000000000000000000000000000000000000000000000000
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/cadsxbkarthdsxbo-net59/2.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/cadsxbkarthdsxbo-net59/3.jpg?attredirects=0

Comments