จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย

โพสต์27 มี.ค. 2561 00:21โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2561 05:11 ]
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-5/29595406_10216157120423172_5558063020627115164_n.jpg
27 มี.ค.61

สพป.นครปฐม เขต 2

จัดประชุม อบรม สัมมนาและปฏิบัติการ
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

กลุ่มเป้าหมายได้แก่ คุณครูปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3
ทุกโรงเรียนในสังกัดที่เปิดสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
ประมาณ 300 คน

ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม
https://www.facebook.com/npt2nites/posts/971073566375455

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1597931383594071

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-5/29573317_10216157121503199_5711142432992070703_n.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/cadthahlaksutrsthansuksapthmway/S__25542725.jpg

Comments