เตรียมพร้อมโอเน็ต 58

โพสต์31 ม.ค. 2559 04:20โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2559 01:23 ]
https://www.facebook.com/groups/175967855827452/permalink/960697697354460/

13 ก.พ.59 

    คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2558  ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล โดยมีท่าน ผอ.ทวีพล แพเรือง เป็นประธานการเปิดและบรรยายพิเศษ แก่หัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ และกรรมการกลาง เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสอบ


https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/960960527291163
https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/961019687285247

                                   วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559conference

การชี้แจงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผ่านสื่อโทรทัศน์ ETV

        ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ ว๑๕ และ รายละเอียดช่องทางรับชมการถ่ายทอดสดทำงโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผ่านสื่อโทรทัศน์ ETV วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ. สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)
การรับชมการถ่ายทอดสด 2 ช่องทาง ดังนี้
    1. รับชมผ่านรายการโทรทัศน์ ETV
        1.1 จำนดำวเทียมระบบ Ku-Band True Visions ช่อง 180 หรือ 64 GMMZ ช่อง 332 (กล่อง HD) DTV ช่อง 64 และ 252 Sunbox ช่อง 112 PSI รุ่น 2TV, OK, HDKU ช่อง 110 Samart ช่อง 46
        1.2 เคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ
        1.3 http://www.etvthai.tv/
        1.4 ระบบ IPTV (Internet Protocol Television)
        1.5 Application etvthai บนระบบปฏิบัติกำร Android
    2. รับชมทางอินเตอร์เน็ต ทางช่องทางดังนี้
        www.obec.go.th
        www.obectv.tv
        www.etvthai.tv/stream/home.aspx


https://www.facebook.com/groups/175967855827452/permalink/951439558280274/
Comments