Conference

โพสต์17 มี.ค. 2564 04:24โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2564 17:09 ]

วันที่ 17 มีนาคม 2564

        คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมวิดิโอ คอนเฟอเรนซ์ รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. https://www.facebook.com/obectvonline/videos/353376282587909

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/161344693_1159075317866154_1254475836338335109_o.jpg


วันที่ 17 มีนาคม 2564 

        นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี
นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธาน 
        ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล นายสุริยันต์ สุวรรณทอง นายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย และเจ้าหน้าที่ สพป.นครปฐม  เขต 2 
        เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษาภายใน เขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม 


Comments