ดูงาน ITA'63

โพสต์3 ก.ย. 2563 02:06โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 3 ก.ย. 2563 20:16 โดย Webmaster Supervisory ]

วันที่ 3 กันยายน 2563 

        สพป.นครปฐม เขต 2 จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และถอดประสบการณ์ จากการศึกษาดูงาน เพื่อจัดทำ/ สร้าง คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ สู่ความเป็นเขตสุจริต ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมิน ITA Online ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
        ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มีผลการประเมินประจำปี 2563 ผ่านในระดับ AA คะแนนรวม 97.53 ลำดับที่ 12 / 225 และผลการประเมินของ สพป.นครปฐม เขต 2 ผ่านในระดับ A คะแนนรวม 93.78 ลำดับที่ 44 / 225 คลิก 
        ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และคณะ ดำเนินการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ปฏิบัติใบงาน1) 
        แบ่งกลุ่มศึกษาวิเคราะห์ ผลการประเมิน ITA Online ตามตัวชี้วัดเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางาน (ใบงาน2) 
        ศึกษาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนและฝึกอบรมทักษะตามฐานการเรียนรู้ (วิทยากรประจำฐานและแจกใบงาน) / นำเสนอผลการศึกษาดูงานเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางาน (ใบงาน3) / ประเมินโครงการ 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B9.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/dunganita63/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A22.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2.jpg

ระบบการนิเทศติดตามฯ ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

@ School Notes สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 > คลิก 
@ เว็บไซต์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/dunganita63/118626966_402229004098267_3010441350662507427_n.jpg

Comments