CONNEXT ED Crowdfunding

โพสต์12 มิ.ย. 2564 01:48โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2564 01:48 โดย Webmaster Supervisory ]

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 

        นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย นายสุภัค แฝงเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมผ่านระบบ V – ROOM เพื่อสร้างความเข้าใจและให้คำแนะนำโรงเรียน ในการสมัครเข้าร่วมโครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา Notebook for Education ภายใต้การดำเนินงาน “ระบบระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXT ED Crowdfunding” ประจำปี 2564 ณ ห้องถ่ายทอดสด สพป.นครปฐม เขต 2Comments