เฝ้าระวัง

โพสต์5 ม.ค. 2564 23:06โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2564 17:35 โดย Webmaster Supervisory ]
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก

วันที่ 6 มกราคม 2564 

        คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2  ร่วมรับชมรายการพุธเช้า
...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1/2564 ประจำวันพุธที่ 6 มกราคม 2564  และแนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์ covid -19 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/134449670_1114301035676916_760749362185764191_o.jpgวันที่ 6 มกราคม 2564 

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
ครั้งที่ 1/2564วันที่ 5 มกราคม 2564

        คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมรับชม การประชุมทางไกลด้วยระบบ Video confereance เรื่อง แนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์ covid -19  

ประชุมทางไกล เรื่อง แนวทางการบริหารสถานศึกษา
ภายใต้สถานการณ์ covid -19


Comments