Friendly Camp

โพสต์22 มี.ค. 2557 06:03โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2557 06:06 ]
วันที่ 18-30 มีนาคม 2557

        ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Friendly Camp) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 2 ค่ายพร้อมกัน คือ ค่ายโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน  จ.นครปฐม และค่ายโรงเรียนวัดบางหลวง  อ.บางหลวง  จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

กลุ่มเป้าหมาย : 
    1. ค่ายโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) นักเรียนในเขตอำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล จำนวน 50 คน    
    2. ค่ายโรงเรียนวัดบางหลวง นักเรียนในเขตอำเภอนครชัยศรี และอำเภอบางเลน จำนวน 50 คน 

กิจกรรม : พิธีเปิดโดยนายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ เป็นประธานเปิด ณ ค่ายค่ายโรงเรียนวัดบางหลวง  

Comments