การบริหารจัดการหลักสูตร 60

โพสต์12 ก.ค. 2560 00:52โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2560 03:00 โดย สายใจ ฉิมมณี ]
วันที่ 12 กรกฏาคม 2560 สพป.นฐ 2 ได้จัดการประชุมอบรมสัมนาการบริหารจัดการหลักสูตร และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.นฐ 2 ณ โรงแรมเวล จ. นครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karbriharcadkarhlaksutr60/%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.jpgComments