การจัดสอบ RT'61

โพสต์6 ก.พ. 2562 18:18โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2562 19:21 ]
การบริหารการจัดสอบความสามารถด้านการอ่าน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันสอบ 14 กุมภาพันธ์ 2562

5 กุมภาพันธ์ 2562 รับข้อสอบจาก สพฐ.https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/RT1.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/RT2.jpg
ขอบคุณภาพจาก ว่าที่ร้อยตรีณฐรัช อะตะกุมมา

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.361375104705784&type=3

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=589437384829953&id=100012910892306

https://www.facebook.com/computerict/media_set?set=a.1747719688661405&type=3


https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/2009718029082069

https://www.facebook.com/Natharach9/media_set?set=a.2135370999859826&type=3

https://www.facebook.com/WatsongkanongSchool/posts/2462454827117071?__tn__=-R


ประสานสัมพันธ์เตรียมการก่อนสอบ

 ยกระดับ ขยับผลสัมฤทธิ์'61 > คลิก

 คู่มือ การบริหารการจัดสอบ ความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 

 คู่มือความสามารถในการอ่านและการเขียน (มิถุนายน 2561) > คลิก

 Test-Blueprint Reading test (RT) กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 

 สารสนเทศผลการปะเมิน RT ป.1 ปีการศึกษา 2560 > คลิก 

 ประกาศผลการทดสอบ 18 มี.ค. 62 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karcadsxbrt61/51604211_10205897752799322_3316206109655564288_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karcadsxbrt61/51737849_10205897753239333_4377754268099149824_n.jpg

https://drive.google.com/file/d/1C-vejVWxs0gOk6krw7cSaF0tS2vqn4XL/view?usp=sharing


Comments