การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ทักษะการคิด)

โพสต์3 มิ.ย. 2556 04:00โดยWebmaster Supervisory
วันที่ 1 มิถุนายน 2556 

นายชนาวุฒิ กลัดแพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและให้กำลังใจแก่ครูในโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ทักษะการคิด) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาครูด้านทักษะการคิดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการพัฒนางานวิชาการของครู

กลุ่มเป้าหมาย : ครูที่ส่งคำขอเลื่อนวิทยฐานะตามเงื่อนไขและคุณสมบัติที่ สพป.นฐ. 2 กำหนด จำนวน 136 คน

หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร : แนวคิด หลักการการพัมนากระบวนการคิดจากสารสนเทศ สพป.นฐ.2 และแนวทางการพัฒนา (นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) / การพัฒนากรอบแนวคิดพัฒนางานวิชาการโดยใช้งานวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน (ศน.กนกรัตน์ สุพรรณอ่วม และคณะ) / นำเสนองาน-นัดหมาย (ศน.พัชรี ยันตรีสิงห์)

กิจกรรม : พิธีเปิด-บรรยายพิเศษ / ฟังบรรยายแนวคิด / แบ่งกลุ่มปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบปะพี่เลี้ยง

ทักษะการคิด

Comments