ประชุมปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

โพสต์7 ก.ค. 2553 09:59โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 3 ม.ค. 2563 01:12 โดย เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย ]
2 - 3 พฤษภาคม 2556
    สพป.นครปฐม เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศฯ  จัดประชุมปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ บ้านจันทร์ฉายโฮมสเตย์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
  
วัตถุประสงค์ : เพื่อวางแผนและเตรียมการในการออกปฏิบัติการติดตามตรวจสอบตุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556  เพื่อศึกษาคู่มือ รูปแบบ แนวทาง การตรวจติดตามฯ สร้างความเป็นเอกภาพและสามัคคีในหมู่คณะ 

กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 36 คน / คณะกรรมการ ก.ต.ป.ณ. ของ สพป.นฐ.2 จำนวน 9 คน 

หลักสูตร/เนื้อหาสาระ/วิทยากร : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดยนายทวีพล แพเรือง ผอ.สพป.นฐ.2 / รูปแบบ-แนวทาง-การติดตามตรวจสอบฯ (นายธีระพงษ์ โพธิ์ศรี) / ข้อสังเกตจาก ก.ต.ป.ณ. (เกชา เหลืองสุดใจ)   

กิจกรรม/กระบวนการ : ระหว่างการเดินทางใช้รูปแบบกิจกรรมที่บูรณาการมาจาก กิจกรรม Walk Rally เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ "คู่หูคู่ฮา" ปฏิบัติการหาข้อมูลในรูปแบบต่าง / ระดมความคิด-วางแผนและกำหนดปฏิทินการติดตาม / ร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ / ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ระหว่างการเดินทางกลับ 

1 กิจกรรมแรก ณ กาแฟคนรักษ์สวน
2 กิจกรรมที่ 2 ณ วัดหนองหอย

2วัดหนองหอย

 3 อาหารกลางวัน ณ ครัวม่อนไข่

3ครัวม่อนไข่

 4 ประชุมปฏิบัติการ

4ประชุมปฏิบัติการ


5ที่พักและมื้อค่ำ

6 ระหว่างทางขากลับ

6ระหว่างทางขากลับอัลบััมอื่น ๆ  

2 พ.ค. 2556 วัดหนองหอย > คลิก
20 พ.ค. 2557 สำรวจทำเลจัดสัมมนา > คลิก
8 มิ.ย. 2017 The Blooms > คลิก

Comments