การสอบ O-NET'61

โพสต์31 ม.ค. 2562 22:04โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 10 ก.พ. 2562 18:41 ]
การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(Ordinary National Educational Test : O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561

สพป.นครปฐม เขต 2

คำสั่งกรรมการ O-NET ที่ 404/2561 และคำสั่งที่ 405/2561(ลว.18 ธ.ค.61) > คลิก

30 มกราคม 2562
ประชุมเตรียมพร้อม ซักซ้อม การสอบ O-NET'61
https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1200800923402717?__tn__=-R

30 มกราคม 2562
ข้อสอบส่งถึง สพป.นครปฐม เขต 2
https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1200802936735849?__tn__=-R

2 กุมภาพันธ์ 2562
รอส่งมอบข้อสอบให้โรงเรียน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbo-net61/51381395_389353661831197_2452526304264716288_o.jpg?attredirects=0


คณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
https://www.facebook.com/angelbaby.a/posts/2217969708259391

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbo-net61/2019-02-03_0-29-23.jpg

https://www.facebook.com/Natharach9/posts/2116905421706384
แหล่งภาพ Natharach Ata > คลิก


โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbo-net61/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81.jpg

โรงเรียนบ้านคลองโยง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbo-net61/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%87.jpg

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbo-net61/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2.jpg

รับกระดาษคำตอบจากสนามสอบตอนเย็น
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbo-net61/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A.jpg

3 กุมภาพันธ์ 2562
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbo-net61/3%E0%B8%81%E0%B8%9E-3.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbo-net61/3%E0%B8%81%E0%B8%9E-1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbo-net61/3%E0%B8%81%E0%B8%9E-2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbo-net61/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95.jpg

https://www.facebook.com/ternakhon/media_set?set=a.1998493000267571&type=3


Comments