การสอบ RT'63

โพสต์15 มี.ค. 2564 00:03โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2564 08:06 ]

วันที่ 15 มีนาคม 2564  

        ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รับกล่องแบบทดสอบและกระดาษคำตอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อดำเนินการบริหารจัดการสอบในวันที่ 18 มีนาคม 2564  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ > คลิก

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1867693520046784


วันที่ 17 มีนาคม 2564 

        ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการแจกแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อดำเนินการบริหารจัดการสอบในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ > คลิก

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1869465176536285

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2564

        การทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 สพป.นครปฐม เขต 2 

โรงเรียนวัดศิลามูล
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbrt63/2021-03-18_9-17-21.jpg?attredirects=0

โรงเรียนวัดบางหลวง
https://www.facebook.com/watbangluangschool/posts/2784718258484885

โรงเรียนวัดสาลวัน

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด(ไพศาลประชานุกูล)
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbrt63/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbrt63/RT63%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbrt63/RT63%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B5.jpg

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง

โรงเรียนวัดจินดาราม > คลิก
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ บางเลน > คลิก 
โรงเรียนวัดไทยาวาส-นิลดำพิทยานุสรณ์ > คลิก 
โรงเรียนวัดห้วยตะโก > คลิก 
โรงเรียนบ้านบางประแดง - เลาหดิลกราษฏร์ > คลิก
โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) > คลิก
โรงเรียนวัดไร่ขิง > คลิก


18 มีนาคม 2564
        การตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT โดยคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ สพป.นครปฐม เขต 2 
สนามสอบในกลุ่มอำเภอนครชัยศรี

สนามสอบในกลุ่มอำเภอสามพราน

สนามสอบในกลุ่มอำเภอบางเลน

สนามสอบในกลุ่มอำเภอพุทธมณฑล


Comments