การวัดและประเมินผล

โพสต์6 ส.ค. 2560 08:18โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2561 21:29 ]
วันที่ 6 สิงหาคม 2560

การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล จ.นครปฐม 

วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แก่ครูวิชาการโรงเรียน

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลของโรงเรียน จำนวน 121 โรงเรียน 

หลักสูตร เนื้อหา สาระ : 
- ทิศทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์)
- แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรและการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา(ปพ.1-3) (อ.ศิรินภา ไชยคำ, อ.วิชิตา ทิพเลิศ, ศน.เกริน ช้อยเครือ)
- การรายงานผลการเรียนผ่านโปรแกรม School MIS (อ.ศิรินภา ยอดยิ่งยง, อ.จารุวรรณ ภู่ระหงษ์, ศน.เกริน ช้อยเครือ)


https://www.facebook.com/profile.php?id=100012910892306&sk=photos&collection_token=100012910892306%3A2305272732%3A69&set=a.319784718461889.1073741840.100012910892306&type=3

Comments