การวางระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โพสต์25 มี.ค. 2561 20:24โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2561 21:29 ]
26 มีนาคม 2561
การอบรมปฏิบัติการสื่อสารสร้างความเข้าใจการวางระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐมเขต 2

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1596873687033174

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/970421416440670

Comments