คัดเลือกผลงานปฐมวัย

โพสต์8 มี.ค. 2559 18:51โดยไม่ทราบผู้ใช้
วันที่ 5 มีนาคม 2559

    การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมวิชาการ "อนุบาลวัยใส สร้างได้ด้วยมือครู" ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2559 ที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม การคัดเลือกผลงานดำเนินการ ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2 พิจารณาจากการประกวด 2 ประเภท ประเภทที่ 1 ได้แก่ ผลงานจากการใช้คำในบัญชีคำพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 3 กิจกรรม คือ การแต่งนิทาน การแต่งคำคล้องจอง การผลิตสื่อการสอน  ประเภทที่ 2 ได้แก่ การประกวด Best Practices 
    จำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด จำแนกได้ ดังนี้ คำคล้องจอง มีผู้ส่ง 18 ราย จำนวน 29 เรื่อง  นิทาน มีผู้ส่ง 12 ราย จำนวน 14 เรื่อง  สื่อ/นวัตกรรม มีผู้ส่ง 14 ราย จำนวน 19 เรื่อง  Best Practices มีผู้ส่ง 5 ราย จำนวน 5 เรื่อง  รวมทั้งสิ้น 67 เรื่อง
    ผลการตัดสินจะประกาศในวันงาน

คัดเลือกผลงานสื่อปฐมวัย


Comments