แข่งขันภาษาไทย

โพสต์20 มิ.ย. 2560 02:23โดยสายใจ ฉิมมณี
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดการประกวดผลงานนักเรียนโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยการจัดแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย คัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เพื่อส่งเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ซึ่งนักเรียนได้ผ่านการระดับกลุ่มโรงเรียน และเป็นตัวแทนกลุ่มละ 1 คน การแข่งขันประกอบด้วยการแข่งขัน อ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA ในทุกช่วงชั้น และการแข่งขันการเขียนตามคำบอก ในทุกช่วงชั้น

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-5/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%2060.JPG

Comments