ค่ายภาษาอังกฤษของศูนย์ PEER โรงเรียนวัดบางพระ

โพสต์5 ส.ค. 2560 00:06โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2562 22:19 โดย Webmaster Supervisory ]
วันที่ 4-5 สิงหาคม 2560

        ศูนย์ PEER โรงเรียนวัดบางพระ  จัดค่ายภาษาอังกฤษ Boot Camp  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนวัดบางพระ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  กลุ่มเป็าหมายคือครูภาษาอังกฤษ จำนวน 120 คน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/khayphasaxangkvskhxngsunypeerrongreiynwadbangphra/peer%20%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/khayphasaxangkvskhxngsunypeerrongreiynwadbangphra/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0.jpg

Comments