เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ

โพสต์12 มิ.ย. 2564 21:23โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2564 22:21 โดย Webmaster Supervisory ]

วันที่ 12 มิถุนายน 2564

        กลุ่มนิเทศ ติดตามวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดกิจกรรมการประสานแผนการบริหารจัดการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและถอดบทเรียนสิ่งที่ค้นพบในรูปแบบชุมชนวิชาชีพศูนย์นวัตกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 

กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนวัดพุทธรรมรังษี, โรงเรียนคลองทางหลวง, โรงเรียนวัดเชิงเลน, โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 

คณะวิทยากร : ศน.สุภัค แฝงเพ็ชร, ศน.สุรีพร พันยุโดด, ศน.สุทธิรัตน์ นาคราช 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/199345219_177299274404052_2291482858221409718_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/kheruxkhay/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.jpg

Comments