คุณธรรมสี่ดาว

โพสต์6 ส.ค. 2562 18:33โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2562 00:15 ]
สพป.นครปฐม เขต 2
เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ระดับ 4 ดาว

        ประกาศสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว > คลิก 

        ในส่วนของ โรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 (เขตตรวจราชการที่ 4) มี 3 โรงเรียน (ตามหนังสือที่ ศธ 04008/ว1559 ลว.2 ก.ค.2562) ได้แก่ 
        โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนาลักษณ์วิทยา) 
        โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม 
        โรงเรียนวัดตุ๊กตา 

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/2281297575257445


https://www.facebook.com/sv.pijarn/posts/491167988316430

https://www.facebook.com/naphaphan108/posts/1486767538130431


Comments