กิจกรรมวันครู 60

โพสต์17 ม.ค. 2560 22:18โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 3 ม.ค. 2562 07:39 ]
วันที่ 16 มกราคม 2560

        วันครูแห่งชาติ การจัดงานวันครู มีครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2500 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 คำขวัญวันครูนั้นเดิมเป็นคำขวัญจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา ต่อมาก็เป็นคำขวัญของบุคคลทั่วไปที่ส่งเข้าร่วมประกวด คำขวัญวันครู พ.ศ. 2560 "ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู" (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ในส่วนของ สพป.นครปฐม เขต 2 ได้จัดกิจกรรมในภาพรวม ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมมีการจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
https://www.facebook.com/da.da.5099/posts/10206627599409026?pnref=story

https://www.facebook.com/banyapat.suammara/posts/10206621907264916?pnref=story

อัลบั้มภาพ วันครู ประจำปี 2560 : by PR.npt2 

ตักบาตรเช้า > คลิก 
พิธีการ > คลิก 
รับประกาศ > คลิก 
วันครู 2560...by วันทนีย์ : > คลิก 

        ครูนครปฐม ทุกสังกัด ร่วมงานวันครู ประจำปี 2560 “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” อย่างยิ่งใหญ่ 

        เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 07.30 น. ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ.เมืองฯ จ.นครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นายทวีพลแพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พร้อม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร และประกอบพิธี เนื่องในวันครู ประจำปี 2560 โดยใช้แนวคิดว่า “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ทั้งยังเป็นการธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ 

        พิธีการเริ่มด้วยพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 61 รูป ณ ลานสุวรรณนที จากนั้น พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 แสดงธรรมคาถา เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชีพครู” นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม อ่านสารประธานกรรมการคุรุสภาและกล่าวรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม คณะครูโรงเรียนราชินีบูรณะสวดคำฉันท์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช และถวายอาลัย 89 วินาที นายจตุรงค์ อินทรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ครูอาวุโสในประจำการนำกล่าวคำปฏิญาณ นางนงลักษณ์ พันธ์บ้านแหลม ครูอาวุโสนอกประจำการนำสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ จากนั้นนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัล แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรดีเด่น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติครูที่เป็นแบบอย่างที่ดี


Comments