กลุ่มนิเทศฯ ประชุม PLC เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

โพสต์15 พ.ค. 2562 04:03โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2562 04:26 ]
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/klumnithesprachumplcteriymkhwamphrxmkxnpeidphakhreiyn/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1PLC%20-%20Copy.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/klumnithesprachumplcteriymkhwamphrxmkxnpeidphakhreiyn/PLC%2062.jpg

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กลุ่มนิเทศฯ สพป.นฐ 2 ได้ประชุม PLC เรื่อง 1. นโยบายการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 5B 4 เต็ม และการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย ฯลฯ

Comments