แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงานนิเทศฯ

โพสต์25 ส.ค. 2557 23:54โดยWebmaster Supervisory
วันที่ 25 สิงหาคม 2557 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดอบรมหลักสูตร "ศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 1"  จำนวน 60 คน 
    ได้กำหนดให้ สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก่อนฝึกปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ได้ขอดูงานด้านการนิเทศการศึกษา ณ กลุ่มนิเทศ ติดตามวัดและประเมินผล สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 24 คน และจะได้ทำการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาโรงเรียน 3 แห่ง คือ โรงเรียนวัดดอนหวาย โรงเรียนวัดท่าพูด และโรงเรียนวัดไร่ขิง ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 4 กันยายน 2557   ชมอัลบั้มภาพ
Comments