ลดขยะ 5 ส.

โพสต์8 ก.ค. 2562 05:56โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2562 18:54 ]

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมรณรงค์ใน โครงการลด คัดแยกขยะ และกิจกรรม 5 ส. ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1315566538592821?__tn__=-R


http://www.pcd.go.th/file/30-11-61-003.pdf
คู่มือแนวปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม > คลิก

นโยบายและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย > คลิก

มาตรการลด และคัดแยก ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ > คลิก

ป้ายขยะรีไซเคิล

Comments