มาตรฐาน CEFR

โพสต์4 พ.ย. 2560 00:14โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2562 00:45 ]

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560

        การอบรมความรู้ เรื่อง มาตรฐาน CEFR ที่กระทรวงศึกษานำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษและความเชื่อมโยงกับ DynEd
ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)

กลุ่มเป้าหมาย : ครูที่สอนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1469059429815145&id=100001333058907

Comments