เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

โพสต์22 ธ.ค. 2559 20:23โดยWebmaster Supervisory
วันที่ 23 ธันวาคม 2559
        พระราชวิสุทธิประชานาถ(เจ้าคุณอลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี  "โครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก" ได้มารับบิณฑบาตและโปรดญาติโยมที่ อ.นครชัยศรี สพป.นครปฐม เขต 2 ได้นิมนต์ท่านให้มารับ ปัจจัยข้าวสารอาหารแห้ง ยาและเวชภัณฑ์ 

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1182499648470582
Comments