Mock64

โพสต์15 มิ.ย. 2564 04:39โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2564 18:01 ]

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 

        นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจ การประกันคุณภาพภายในสู่การประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปี 2564 และแนวทางพิจารณา SAR ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ สมศ. การประเมิน (Mock Assessment) ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม ICT นครปฐม เขต 2
    - สถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินภายนอก ปี 2564 > คลิก 
    - สื่อ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก > คลิก