นาคราชเกมส์

โพสต์26 ก.ค. 2558 11:29โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2558 02:47 โดย Webmaster Supervisory ]
วันที่ 25 กรกฎาคม 2558

    การแข่งขันกีฬาและกิจกรรม เชื่อมสัมพันธ์ 4 เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6 "Nak-Rat Games" ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บวรนิเวศศาลายาในสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
2. เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีนำ้ใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
3. เพื่อให้บุคลากรหันมาสนใจการออกกำลังกาย
4. เพื่อให้บุคลากรรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ
5. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
6. เพื่อให้บุคลากรรู้จักการวางแผนในการทำงาน

กลุ่มเป้าหมาย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1, เขต 2   เชื่อมความสัมพันธ์อันดี  สร้างความสามัคคีภายในและระหว่างหน่วยงาน ใช้การกีฬาเป็นกลไกในการดูแลรักษาสุขภาพ และการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมและการแข่งขัน :  ขบวนพาเหรดทีมนักกีฬาเข้าสู่บริเวณจัดงานโดยวงดุริยางค์จาก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย, โรงเรียนสามพรานวิทยา, โรงเรียนบางเลนวิทยา, โรงเรียนวัดไไร่ขิงวิทยา / พิธีกรสั่งเคารพธงชาติ และเชิญธงกีฬาประจำหน่วยงานขึ้นยอดเสา / นายธีรพงษ์ ศรีโพธิ์ นักกีฬาเชิญคบเพลิงนำคบเพลิงรับการจุดเพลิงจากประธาน และนำไปจุดต่อยังสายชนวนพุ่งสู่กระถางเพลิง / นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาย / นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวเปิดการแข่งขัน พลุกระดาษ-กราวกีฬา / นายปรีชา สายค้ำ นักกีฬาอาวุโส นำนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณ / ขบวนพาเหรดเดินแถวเคารพประธาน / การแสดงในพิธีเปิดชุด "นาคราช สานสัมพันธ์" โดย สพป.นครปฐมเขต 2 และ 2 / เริ่มการแข่งขันกองเชียร์ทีมละ 5 นาที / เริ่มการแข่งขันกีฬาตามกำหนด

    รายการแข่งขัน : เปตอง (ผู้บริหาร, บุคลากรชาย-หญิง, ลูกจ้าง) วอลเลย์บอลหญิงประยุกต์, ฟุตบอล์ผู้บริหารสถานศึกษา-ชาย, ฟุตบอลบุคลากร สพป. ชาย / กีฬาพื้นบ้าน (เกมส์วิ่งซุปเปอร์แมน / วิ่งผลัดกระสอบ / วิ่งผลัดลูกโป่งน้ำ / ไข่สวรรค์ / ตีกอฟท์ลูกบอล / ปั่นเรือสำราญ / สาวน้อยตกน้ำ 

    ผลการแข่งขัน : 

    ภาคค่ำ พิธีมอบธงสัญญลักษณ์การจัดงานส่งต่อให้เจ้าภาพรายถัดไป 
    การแสดงบนเวที วงดนตรีแชมป์รายการชิงช้าสวรรค์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย / การแสดงชุดระบำ 4 ภาค ประยุกต์ (สพป.นครปฐม เขต 2) / การแสดงชุด "ตัวก็ไทย ใจก็ไทย" ของ สพป.ราชบุรี เขต 2 / รับโล่ - ถ้วยรางวัลตามรายการแข่งขัน จับรางวัลชิงโชค - เกมและการแจกรางวัล / มอบของที่ระลึก / พิธีรับธงสัญลักษณ์การจัดงานครั้งต่อไป / ปิดงาน
    (พิธีกรบนเวที : นางวิไลวรรณ ตรีชั้น, นายสนธญา ไทรบุญจันทร์, นางสาวนภาพรรณ คงคาน้อย) 

อัลบั้มภาพพิธีเปิด : 

นาคราชเกม-พิธีเปิดอัลบั้มภาพการแข่งขันกีฬา : 

นาคราชเกมภาคการแข่งขันแข่งวิ่งกระสอบ : 
ขอขอบคุณที่มา : pu.pongsutee  

วิ่งกระสอบ.mp4กองเชียร์วอลเลย์บอล : 
ขอขอบคุณที่มา pu.pongsutee 

เชียร์วอลเลย์บอล.mp4อัลบั้มพิธีมอบธงและงานสังสรรค์

นาคราชเกมภาคสังสรรค์ระบำสี่ภาคประยุกต์ : 
ขอขอบคุณที่มา : pu.pongsutee

ระบำ4ภาคประยุกต์.mp4ตัวก็ไทย ใจก็ไทย (สพป.ราชบุรี เขต 2) 
ขอขอบคุณที่มา pu.pongsutee 

ราชบุรี2.mp4พิธีรับมอบธงกีฬาสัมพันธ์ 4 เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งต่อไป
ขอขอบคุณที่มา pu.pongsutee 
Comments