บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่น 3

โพสต์27 ก.ค. 2556 01:36โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2556 09:04 ]
20-21 กรกฎาคม 2556 

        การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2556" (ระยะที่2) ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดยนายชนาวุฒิ กลัดแพ (รอง ผอ.สพป.นฐ.2) 

เป้าหมาย : ครูผู้สอนระดับปฐมวัย สพป.นครปฐมเขต 2 โรงเรียนนำร่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ได้แก่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล วัดดอนหวาย วัดนราภิรมย์ วัดจินดาราม วัดบัวหวั่น บ้านลานแหลม ไทยรัฐวิทยา 4 
หลักสูตร เนื้อหาสาระ : จุดประกายการทดลองพื้นฐาน (แม่เหล็ก, ปั๊มขวดและลิปเทียน, คาร์บอนไดด์ช่วยดับไฟ, อินดิเคเตอร์จากพืช, แสงเลี้ยวเบน, เมล็ดพืชเต้นระบำ, ปริมาณน้ำในแก้วน้ำเท่ากันหรือไม่, ภาพเคลื่อนไหวในแสงสีแดงและเขียว, วงจรไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าส่องสว่าง, พับหรือตัดก็ทับกันสนิท, ระฆังดำน้ำ, รู้จักกับเหลี่ยมและมุม, กระจกกับภาพน่าพิศวง, จรวดกล่องฟิล์ม, สนุกกับฟองสบู่, โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวั
วิทยากร : น.ส.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ / นายศิริ อินทร์วิมล / นางชุลีภินันท์ เทพจินดา / นางเรณู ใจซื่อกุล / นางวิภาณี สีโสภา / นางนารีรัตน์ ศรีพิพัฒน์พรกุล / นางวยุรีย์ โชคบันดาลสุข / นางณิชรัตน์ ทรวดทรง 

บ้านวิทย์น้อย รุ่น3 ระยะ2


Comments