นครปฐมจังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี

โพสต์8 ม.ค. 2560 18:35โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2560 02:36 ]
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%20%E0%B8%88..jpg
วันที่ 7 มกราคม 2560 

    นายทวีพล แพเรือง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ และ นายจิระชัย ทีคำ รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 นายปรีชา นิพนธ์พิทยา ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมโครงการ “นครปฐมจังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี” ของศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ณ หอประชุม โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม 
     โดยนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธี ได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศกิจกรรมทางวิชาการ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผอ.โรงเรียน สพป.นครปฐม เขต 1 และผอ.โรงเรียน สพป.นครปฐม เขต 2 
    กิจกรรมในงานได้แก่ สุนทรพจน์ บรรยาย เรื่อง บริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครปฐม เสวนาทางวิชาการ “ความสำเร็จของโรงเรียนที่ดำเนินการด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม” โดย ดร.ปิยภรณ์ รัตนกรกุล ผอ.โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน ดร.ชำนาญ ทัดมาลี ผอ.โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล นายอรรถพนธ์ ศรีโพธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดศาลาตึก ดร.มณกาญจน์ ทองใย ศึกษานิเทศก์(ข้าราชการบำนาญ) นิทรรศการของโรงเรียน อาทิ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

https://www.facebook.com/banyapat.suammara/posts/10206559907194953?pnref=story
Comments