การจัดสอบ NT'63

โพสต์22 มี.ค. 2564 20:03โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 20 เม.ย. 2564 02:02 โดย เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย ]

วันที่ 22 มีนาคม 2564

        สพป.นครปฐม เขต 2 รับข้อสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 จาก สพฐ. > คลิก

Cr. เครือข่ายนักวัดผล สพป.นครปฐม เขต 2

วันที่ 23 มีนาคม 2564

        สถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 มารับข้อสอบ NT'63 จาก กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2  เพื่อดำเนินการจัดสอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nt63/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%81NT63.jpg
Cr. เครือข่ายนักวัดผล สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก

วันที่ 24 มีนาคม 2564

        คณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนวัดไทยาวาส-นิลดำพิทยานุสรณ์ > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nt63/2021-03-24_15-26-22.jpg?attredirects=0

โรงเรียนวัดมะเกลือ > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nt63/2021-03-24_16-06-09.jpg?attredirects=0

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nt63/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8CNT63.jpg

โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด ไพศาลประชานุกูล > คลิก
โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ นครแสงโสภานุคราะห์ > คลิก
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ บางเลน > คลิก
โรงเรียนวัดละมุด > คลิก
โรงเรียนวัดสาลวัน > คลิก
โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง (Cr.Naen Varidta) > คลิก
โรงเรียนวัดศิลามูล​ > คลิก
โรงเรียนวัดห้วยตะโก > คลิก
โรงเรียนวัดจินดาราม > คลิก
โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) > คลิก
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก | คลิก
โรงเรียนวัดไร่ขิง > คลิก
โรงเรียนวัดบางหลวง > คลิก โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม > คลิก
โรงเรียนวัดกลางครูเวียง > คลิก

วันที่ 25 มีนาคม 2564

        ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการรับกระดาษคำตอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อจัดส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป 

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1876320335850769

วันที่ 30 มีนาคม 2564 

        ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการส่งมอบกระดาษคำตอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563  ให้กับตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nt63/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99nt63-1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nt63/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99nt63-2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nt63/166579156_1880166095466193_6565678431140320360_n.jpg


Comments