ประมวลภาพการสอบ O-NET'62

โพสต์3 ก.พ. 2563 02:15โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 27 มี.ค. 2563 22:14 ]
วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

        การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 

การดำเนินการ
1. จัดอบรมสัมมนาปฏิบัติการครูผู้สอนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เพื่อเตรียมสอบ O-NET'62  3 จุด ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง และโรงเรียนวัดตุ๊กตา (14 ธ.ค.62) ณ โรงเรียนวัดบางพระ (15 ธ.ค.62) 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ, หัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ
3. ประชุมชี้แจงการจัดสอบ ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (26 ม.ค.63)
4. ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมสนามสอบ (31 ม.ค.63)
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (1-2 ก.พ. 63)
6. รับ-ส่งข้อสอบ ระหว่าง สทศ. ศูนย์สอบ สนามสอบ (29 ม.ค. 63 / 1-2 ก.พ.63 / 4 ก.พ.63)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%9562.jpg

วันที่ 29 มกราคม 2563
        รับข้อสอบ O-NET จาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) - สทศ.
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/o-net62/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%20%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%A8.jpg

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
        สนามสอบมารับข้อสอบจากศูนย์สอบ

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/2607190259407417/
Cr.Pronnipa Sawatphung

        เมื่อวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม ได้เป็นสนามสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดทรงคนอง โรงเรียนบ้านท่าตลาด โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด และโรงเรียนวัดหอมเกร็ดเอง ทั้งนี้ นักเรียนมีความตั้งใจในการสอบเป็นอย่างดี รอฟังผลการสอบระดับชั้นป.6 ได้ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 และระดับชั้น ม.3 ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ทางเว็บไซต์ของสทศ.

https://www.facebook.com/wathomkred/media_set?set=a.2555568831353763&type=3

https://www.facebook.com/watbangluangschool/media_set?set=a.2434880630135318&type=3

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/2607180239408419/
Cr.Pronnipa Sawatphung


https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/2607175566075553/
Cr.Pronnipa Sawatphung

https://www.facebook.com/wathuaytako.sch/posts/1075121396173649?__tn__=-R
Cr.โรงเรียนวัดห้วยตะโก สพป.นครปฐม เขต 2


https://www.facebook.com/pg/sotPSM/photos/?tab=album&album_id=2537190956526513&__tn__=-UC-R


วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563
        สนามสอบรับและส่งข้อสอบจากศูนย์สอบ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/o-net62/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A.jpg

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
        ส่งคืนข้อสอบให้ สทศ.
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/o-net62/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%20%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%A82.jpg


Comments