พัฒนาคุณภาพ ปฐมวัย

โพสต์9 ก.ย. 2561 19:50โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2561 21:44 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์
ระดับปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา

โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพป.นครปฐม เขต 2

ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม

        ขอขอบพระคุณท่านรองประชา วุฒิวัฒนานุกูล ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ขอบคุณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ที่สนับสนุนการจัดอบรมครั้งนี้ ขอบคุณคณะทีมงานศึกษานิเทศก์ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเป็นอย่างดี และขอขอบคุณคณะวิทยากร รวมทั้งคุณครูปฐมวัยที่น่ารักทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสร้างพลังสู่การเป็นชุมชนวิชาชีพปฐมวัย จนทำให้การอบรมครั้งนี้สำเร็จ ลุล่วงด้วยดี

ศน.บูญสุพร : ภาพ-ข่าว

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1104901726325971?__xts__%5B0%5D=68.ARAsP_QMnTE0v8WMLQ1wX3pJYrsA1DzPEtSS7KwanAmqp-1Z_1uXkuLtJ0ZbdPJN20qyylvw9WBi4YmjfL5KxXzQZIycRdeQQqvChFLTW4ecwpAwoeVQin1JiJr8d9jPrUIs5-s1U-vzApYmaP3r9tE5f1TQBDiMAbJYmkud6vpVnsNYNbmMnJornVbirbeYUsPqa9bdx9zBXrc1HbwN5CVIJE2n5u9QVC4w9_OV&__tn__=-R

Comments